Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII)

06/04/2022 16:31

Chiều ngày 06/04/2022 tại hội trường lớn, Đảng ủy xã Phú Sơn tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tới thành phần cán bộ chủ chốt xã, Cấp ủy các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Về dự và trực tiếp truyền đạt nội dung Kết luận, Quy định có đồng chí Phùng Đăng Hường, Phó Ban Thường trực-Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Vì.

                                    Description: C:\Users\Admin\AppData\Local\ZaloPC\1858933116385989694\ZaloDownloads\picture\3804396690401967673\z3320355608940_9f3b068ebbd3f6029f53e8266367edd1.jpg

           Tại Hội nghị đã được học tập, nghiên cứu những nội dung cốt lõi của Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về 19 điều Đảng viên không được làm. Kết thúc hội nghị, thay mặt Đảng ủy đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy chi bộ, MTTQ và trưởng các Đoàn thể chính trị-xã hội chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt đến các Đảng viên, Đoàn viên và hội viên của mình về nội dung Kết luận 21 và Quy định 37 của Hội nghị TW 4 (khoá XIII)./.

                                     Description: C:\Users\Admin\AppData\Local\ZaloPC\1858933116385989694\ZaloDownloads\picture\3804396690401967673\z3320355613219_d204561df96c040e81ba5c0c2c09941d.jpg