Hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội tại xã Phú Sơn tháng 6/2022

Ngày đăng 08/06/2022 | 09:12  | Lượt xem: 7
Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Phú Sơn - Ba Vì - Hà Nội

Kiện toàn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Phú Sơn năm 2022

Ngày đăng 13/03/2022 | 08:30  | Lượt xem: 18
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Phú Sơn

Hội nghị bàn giao đưa vào sử dụng công trình Nhà văn hóa thôn Yên Kỳ, cải tạo trụ sở UBND xã Phú Sơn

Ngày đăng 11/12/2021 | 09:39  | Lượt xem: 27
Hội nghị bàn giao đưa vào sử dụng công trình Nhà văn hóa thôn Yên Kỳ, cải tạo trụ sở UBND xã Phú Sơn

Hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội tại xã Phú Sơn

Ngày đăng 26/11/2021 | 10:48  | Lượt xem: 58
Ngân hàng CSXH huyện Ba Vì làm việc tại xã Phú Sơn ngày 25/11/2021

Công văn UBND huyện số 2044/UBND-KT: V/v đề nghị hỗ trợ tiêu thụ nông sản thực phẩm giúp nhân dân trên địa bàn huyện Ba Vì.

Ngày đăng 19/08/2021 | 15:15  | Lượt xem: 33
Công văn UBND huyện số 2044/UBND-KT: V/v đề nghị hỗ trợ tiêu thụ nông sản thực phẩm giúp nhân dân trên địa bàn huyện Ba Vì.
LIÊN KẾT WEB SITE