NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ

Ngày đăng 12/12/2021 | 09:19  | Lượt xem: 62
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ

Thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày đăng 18/08/2021 | 16:20  | Lượt xem: 49
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019...
LIÊN KẾT WEB SITE